To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Konsumtionskultur. Innebö… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Konsumtionskultur. Innebörder och praktiker: En vänbok till Helene Brembeck.

Book
Authors Magdalena Petersson McIntyre
Barbro Johansson
Niklas Sörum
ISBN 978-91-7061-301-2
Publisher Makadam
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at Gothenburg Research Institute (GRI)
Centre for Consumer Science
Language sv
Links www.makadambok.se/produkt/konsumtio...
Keywords Konsumtion, kultur, etnologi, marknadsföring, ekonomi, reklam, delandeekonomi.
Subject categories Other Humanities, Economics and Business, Sociology

Abstract

Konsumtionens roll i en accelererande konsumtionskultur berör både människor och samhällets organisering, men har inte alltid fått den uppmärksamhet den förtjänar. En person som verkat för att utveckla forskning om konsumtionskultur i Sverige är professor emerita Helene Brembeck vars forskning spänner över många områden: barndom, fredagsmys, vardagsliv, praktiker relaterade till mat och ätande, kommersiella kulturer, aktör-nätverksteori, materialitet, hur överflöd hanteras, nostalgi och mobilitet. Den här boken är en vänbok till Helene Brembeck som entusiastiskt utvecklat forskning och tvärvetenskapliga samarbeten på Centrum för Konsumtionsvetenskap. Boken ger uttryck för Helene Brembecks stora engagemang och goda kollegialitet. I boken diskuteras innebörder och praktiker kopplade till konsumtionskultur inom en rad olika områden. Bidragen relaterar alla till Helene Brembecks mångfacetterade forskningsinriktning och avslutas med en reflektion av professor emeritus Orvar Löfgren som kan betraktas som nestor inom konsumtionsfältet i etnologi. Boken bidrar genom att belysa konsumtionskulturens innebörder och praktiker till forskarsamhället, men även till en intresserad allmänhet som ges möjlighet att reflektera över konsumtionens roll i samhället. Karin M. Ekström, professor i företagsekonomi, Högskolan i Borås, initiativtagare och fd föreståndare till Centrum för Konsumtionsvetenskap

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?