To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Följsamhet som styrningsi… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Följsamhet som styrningsideal på Försäkringskassan - ett hot mot rättssäkerheten?

Journal article
Authors Kerstin Jacobsson
Ida Seing
Katarina Hollertz
Published in Socialmedicinsk Tidskrift
Volume 96
Issue 5
Pages 682-689
ISSN 0037-833X
Publication year 2019
Published at Department of Sociology and Work Science
Department of Social Work
Pages 682-689
Language sv
Subject categories Social Work, Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Abstract

Baserad på en etnografisk studie av styrningen av handläggarna inom sjukförsäkringen reser denna artikel ett antal kritiska frågor om konsekvenserna av den informella styrningen inom Försäkringskassan. Trots självbilden av en formell organisation som fattar ”korrekta” beslut i försäkringsärenden visar studien att den informella styrningen – genom sociala normer, grupptryck och legitimerande organisationsberättelser – är påtaglig i det dagliga arbetet och riskerar leda organisationen i en annan riktning är den parlamentariskt beslutade. Artikeln påtalar att följsamhetsnormen och duktighetskulturen inom myndigheten riskerar hota – och inte stärka – rättssäkerheten.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?