To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att stirra på en myra… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att stirra på en myra

Other
Authors Charlotta Gavelin
Publication year 2019
Published at
Language sv
Links https://gup.ub.gu.se/file/207959
Keywords Konstnärlig process, Arts based research, autoetnografi, bildundervisning
Subject categories Pedagogy, Learning, Arts

Abstract

Bakgrunden till studien har varit de utmaningar som lärare och elever ställs inför då de arbetar med konstnärliga processer inom en utbildningskontext. Studien har haft som syfte att skapa en förståelse för hur en konstnärlig process kan gestaltas och ingå i gymnasieskolans bildorienterade ämnen. För att ringa in området har studien haft tre frågeställningar, vad en konstnärlig process kan vara, hur den kan se ut samt varför det kan vara relevant att arbeta med konstnärliga processer inom bildämnet. Studien har haft en fenomenologisk utgångspunkt där en subjektiv upplevelse av en fysisk plats fått stå i fokus för att undersöka fenomenet konstnärlig process. Genom en autoetnografisk metod, sammanvävd med en konstbaserad undersökning, har den konstnärliga processen synliggjorts och sedan analyserats för att öppna upp för en större förståelse av den ibland relativt dolda konstnärliga processen. I studiens resultat beskrivs utmaningar med den konstnärliga processens arbetssätt i form av tidsaspekter och inramning men också möjligheter med nya perspektiv. Slutligen lyfts i diskussionen relationen mellan undervisning och konstnärlig process, här beskrivs både utmaningar med konstnärlig process inom en utbildningskontext, men också strategier och möjligheter som kan öppna upp för ett mer inkluderande arbetssätt.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?