To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Mycket men på låtsas. Vad… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Mycket men på låtsas. Vad studenter egentligen lär sig av ”miniprojekt” inom ramen för högskolekurser i vetenskaplig teori och metod.

Journal article
Authors Sverker Lundin
Published in Högre Utbildning
Volume 9
Issue 2
ISSN 2000-7558
Publication year 2019
Published at Department of Education and Special Education
Language sv
Links https://doi.org/10.23865/hu.v9.1497
https://hogreutbildning.se/index.ph...
Keywords Högre utbildning, ideologikritik, Robert Pfaller
Subject categories Educational Sciences

Abstract

I artikelns fokus står ett upplägg för kurser i vetenskaplig teori och metod, där studenter under strikt reglerade former får genomföra ”miniprojekt” för att lära sig arbeta med sådant som intervju, observation, enkät och dokumentanalys. Kursupplägget ger sken av att ett stort antal studenter, med skiftande bakgrundskunskaper, på kort tid och med stor förutsägbarhet, når ofta ganska storslagna lärandemål. Artikelns huvudpoäng är att det emellertid rör sig just om sken, och inte om en verklig erfarenhet av det vetenskapliga hantverket. En stor del av artikeln ägnas åt att med hänvisning till ritualteori och psykoanalytiskt inspirerad kulturteori förklara varför denna typ av kursupplägg accepteras, trots att såväl lärare som studenter ofta är medvetna om det glapp mellan sken och verklighet som kursupplägget ger upphov till.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?