To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att skriva i en digital m… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att skriva i en digital miljö

Other
Authors Kent Fredholm
Christine Fredriksson
Published in Skolverket/Lärportalen: Del 4 i Språksprångets modul 2 Skriftlig produktion och interaktion
Place of publication Stockholm
Publication year 2019
Published at Department of Languages and Literatures
Language sv
Links https://larportalen.skolverket.se/#...
Keywords digital teknik i språkundervisningen, blandade arbetsformer, att skriva i digitala medier, datorn, mobilen och plattan som skrivredskap, skrivhjälpmedel, att skriva i sociala medieruppgifter i digitala miljöer
Subject categories Specific Languages

Abstract

Den här delen tar upp digitala verktyg i relation till elevers skriftliga produktion och interaktion. Bland annat belyses olika kommunikations- och interaktionsformer som skapas med hjälp av digitala verktyg, vilka möjligheter och fallgropar som finns att tänka på och hur man kan skapa en varierad och stimulerande användning av målspråket i skriftlig produktion och interaktion. Digitala verktyg erbjuder elever många möjligheter att utveckla sitt skrivande i moderna språk. Det är därför relevant att reflektera över hur man kan använda datorer, läsplattor eller mobiltelefoner till skrivaktiviteter för att främja elevers skrivande. Den här delen ger lärare även möjlighet att fundera över vilka verktyg och vilka arbetsformer de vill använda i olika situationer och även vad dessa kan åstadkomma.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?