To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Etiska aspekter på insats… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Etiska aspekter på insatser inom det sociala området: En vägledning för att identifiera relevanta etiska frågor

Report
Authors Gunilla Fahlström
Maria Ahlberg
Susanna Larsson Tholén
Ragnar Levi
Laura Lintamo
Christian Munthe
Lars Sandman
Sofia Tranæus
Pernilla Östlund
Publisher Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
Place of publication Stockholm
Publication year 2019
Published at Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Language sv
Links https://www.sbu.se/contentassets/c9...
https://gup.ub.gu.se/file/207898
Keywords etik, socialt arbete, socialtjänst, barn, äldre, funktionshinder, utvärdering
Subject categories Children, Older people and ageing, Law and Society, Social welfare law, Family research, Youth research, Disability research, Social Work, Ethics, Practical philosophy

Abstract

Dessa vägledande frågor är framtagna med syftet att utgöra ett stöd för att identifiera och reflektera kring etiska aspekter vid systematisk utvärdering av insatser inom det sociala området, dvs. socialtjänst och funktionshinderområdet. Syftet är att frågorna ska minska risken för att missa relevanta etiska aspekter avseende specifika insatser. Underlaget är tänkt att användas som ett av flera steg i arbetet med etiska aspekter i SBU:s rapporter.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?