To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Utredning och rehabiliter… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Utredning och rehabilitering av förvärvad hjärnskada hos barn och ungdomar. Presentation av en klinisk utredningsmodell.

Conference contribution
Authors Åsa Fyrberg
Lena Falk
Susanne Hansson Torgeby
Camilla Törngren
Hanna Ohlsson
Kate Himmelmann
Published in Nationell konferens "Habilitering 2018", Göteborg, Sverige, september 2018.
Publication year 2018
Published at Department of Applied Information Technology (GU)
Institute of Clinical Sciences, Department of Pediatrics
Language sv
Links habiliteringisverige.se/site/upload...
Subject categories Health Sciences, Clinical Medicine

Abstract

Bakgrund: Barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada utgör en heterogen grupp. En majoritet av skadorna är orsakade av trafikolyckor men även unga som drabbats av infektioner i hjärnan, stroke, drunkningstillbud, fysiskt våld eller hjärntumör ingår i målgruppen. Kostnaderna för de första tre åren efter svåra traumatiska skador har beräknats till ca 2,25 miljoner kronor per person och år. Det har beskrivits att kostnadsläget skulle vara annorlunda om en kontinuerlig rehabilitering erbjöds subakut. Sedan 2011 finns en rutin i Västra Götalandsregionen för utredning och bedömning av barn och ungdomar med hjärntumör. Syftet är att kartlägga behovet av rehabilitering hos varje deltagare. För barn och unga i målgruppen med annan skadebakgrund än hjärntumör finns idag inte någon nationellt utarbetad modell för att säkra vårdkedjan efter hjärnskadorna. Möjligheterna till utredning och behandling är därmed oförutsägbar och kan resultera i en ojämlik vårdsituation där vissa patienter får insatser och andra inte. Syfte: Vi vill bidra till en utformning av nationella riktlinjer för alla barn och unga som tillhör målgruppen med förvärvade hjärnskador. 69 Metod: Därför presenterar vi en modell som används på Regionhabiliteringen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg för utredning och påbörjad rehabilitering efter avslutad medicinsk behandling. Modellen beskriver även uppföljande insatser. Resultat och slutsats: Vi inbjuder till en workshop med intresserade deltagare på Habilitering 2018 för att presentera vår utredningsmodell, dela erfarenheter och få synpunkter på det fortsatta utvecklingsarbetet. Det övergripande syftet är att bidra till en värdeskapande habilitering ur ett livsperspektiv för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada. Kontaktperson - E-post: asa.fyrberg@vgregion.se

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?