To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Instrumentalundervisning … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Instrumentalundervisning i improvisation - en balansgång mellan tre perspektiv.

Other
Authors Anders Hagberg
Publication year 2018
Published at Academy of Music and Drama
Language sv
Links https://pil.gu.se/publicerat/texter
Keywords improvisation, instrument, kreativitet, färdighet, visionsarbete, feedback
Subject categories Music

Abstract

Denna artikel handlar om individuell instrumentalundervisning i musikalisk improvisation och reflekterar kring balansen mellan de tre dominerande perspektiven teoretisk förståelse, instrumentalteknisk färdighet och konstnärlig värderingsförmåga. Med min egen undervisning i flöjt och saxofon för studenter vid improvisationsmusiker-utbildningen på Högskolan för Scen & Musik (HSM) som material har jag undersökt olika strategier att förmedla dessa perspektiv till studenten. Syftet med texten är att synliggöra dessa centrala perspektiv som också speglar kursplanens huvudrubriker samt visa på hur undervisningen kan göras personlig och individuellt anpassad till varje student och samtidigt uppfylla kursmålen. Texten uppehåller sig vid frågor hur man som lärare i improvisation behöver balansera konstnärlighet och kreativitet med mer handfast musikteoretisk förståelse och praktisk färdighet att spela ett instrument. Några föreslagna verktyg som presenteras är att kombinera kunskapsförmedling med ett coachande förhållningssätt samt utvecklandet av konstruktiva feedbackmetoder. I tillägg till detta betonas vikten av reflektion före och efter lektionstillfällena samt uppmärksam närvaro under lektionerna. Ordet improvisation betyder oförutsedd. Sålunda behöver både lärare som student vara förberedda att möta det oförutsedda i undervisningen och musiken. De behöver även besinna konstens förmåga att ställa nya frågor och hitta nya, kanske oförutsedda svar men ändå kunna rymmas inom akademin.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?