To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Flerspråkighet och de sam… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Flerspråkighet och de samlade språkliga resurserna. Ämnesspecifik text: Slöjd

Magazine article
Authors Johanna Karlsson
Emma Gyllerfelt
Marléne Johansson
Published in Skolverkets lärportal. Modul: Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden. Del 1
Pages 1-10
Publication year 2018
Published at School of Design and Crafts
Pages 1-10
Language sv
Links https://larportalen.skolverket.se/L...
Keywords Nyanlända. Språk. Slöjd. Grundskola
Subject categories Learning, Bilingualism, Aesthetics, Arts

Abstract

Genom att ge eleverna möjlighet till en varierad språk- och kunskapsutvecklande undervisning och ge dem möjlighet att uttrycka sig på ett varierat sätt exemplifierar texten hur slöjdlärare kan öka möjligheterna för nyanlända elever att nå kunskapskraven i slöjd. Centrala delar i det parallella språk- och kunskapsutvecklande arbetet är att låta eleverna via translanguaging ta hjälp av sina samlade språkliga resurser, att arbeta med kontextualisering och att uppmuntra interaktion.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?