To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Samhälle opinion medier -… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Samhälle opinion medier - Västsverige 2013

Chapter in book
Authors Josefine Bové
Published in Brytningstider
Pages 267-286
ISBN 978-91-89673-31-1
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2014
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Pages 267-286
Language sv
Links som.gu.se/digitalAssets/1507/150706...
Keywords den västsvenska SOM-undersökningen 2013, SOM-institutet, regionala frågeundersökningar
Subject categories Other Social Sciences, Media and Communications, Political Science

Abstract

SOM-institutet genomför varje höst frågeundersökningar i Sverige med syfte att kartlägga svenska folkets vanor och attityder på temat Samhälle, Opinion och Medier. Den första rikstäckande undersökningen genomfördes 1986 och den första regionala undersökningen genomfördes i Västsverige 1992. SOM-institutet drivs av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Undersökningen skickas ut till ett slumpmässigt urval av den vuxna befolkningen. Data samlas framförallt in via postala enkäter men sedan 2012 även digitalt på webben. Varje undersökning genomförs under så identiska former som möjligt för att resultaten ska vara jämförbara mot tidigare år. Tidigare kapitel innehåller analyser från den västsvenska SOM-undersökningen 2013. Föreliggande kapitel handlar om undersökningens genomförande och resultatens reliabilitet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?