To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Sjukfrånvaro bland syssel… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Sjukfrånvaro bland sysselsatta i Sverige till följd av arbetsorsakade besvär i rygg och arm

Report
Authors Adnan Noor
Mats Hagberg
ISBN 9789178761432
Publisher Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet
Place of publication Göteborg,
Publication year 2012
Published at Institute of Medicine, Department of Public Health and Community Medicine, Section of Occupational and environmental medicine
Language sv
Links www.amm.se/publikationer/rapporter/
Subject categories Public health medicine research areas, Community medicine, Public health science, Epidemiology, Occupational medicine

Abstract

Det övergripande syftet i denna studie har varit att ta fram en uppskattat antalet på sysselsatta med arbetsorsakade besvär och uppskattad siffror på sjukfrånvarodagar till följd av dessa besvär i Sverige. Metod: Studiebas var Sveriges sysselsatta befolkning, män och kvinnor mellan 16-64 år som år 2009 var drygt 4,3 miljoner. Vi har använt SCBs Arbetsorsakade besvär undersökning för år 2010,som avser arbetssituation under 2009. SCB hade ett urval på 20278 personer och 93 % (18778) valde att delta i undersökningen. Arbetsorsakade besvär undersökning består av frågor om fysisk och psykisk arbetsorsakade besvär, sjukfrånvaro och åtgärder som vidtagits efter förekomsten av arbetsorsakade besvär. Resultat: Sysselsatta med AOB i rygg-arm (AOB-RA) stod för runt 4,6 miljoner sjukfrånvaro dagar, motsvarande 52 % av sjukfrånvaro till följd av AOB. Kvinnorna stod för högre andel av sjukfrånvaro dagar, 62 % (2,9 miljoner) av sjukfrånvaro dagar till följd av AOB-RA. I alla ålderkategorier var det relativt högre andel av kvinnornas sjukfrånvarodagar jämfört med andel av deras andel hos sysselsatta med AOB-RA. En av de vanligaste besvär bland sysselsatta med Fysiska AOB (FAOB) var ländryggsbesvär. Där 42 % (273871) av sysselsatta med FAOB rapporterade ländryggsbesvär och 40 % (ca 2,7 miljon) av sjukfrånvarodagar till följd av arbetsorsakade ländryggsbesvär ensamt eller i kombinationer med andra besvär. I genomsnitt var varje manlig sysselsatta med besvär i ländrygg var borta från jobbet 6 dagar och varje kvinnlig sysselsatta med besvär i ländrygg borta 13 dagar under senaste 12 månader. Slutsats. Arbetsorsakade besvär i rygg och arm ger många sjukdagar i Sverige. Det finns stora skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män bland sysselsatta i Sverige till följd av Arbetsorsakade besvär i rygg och arm, detta bör undersökas vidare. Beräknad sjukpenning kostnader för arbetsorsakade besvär i rygg och arm delen av kroppen under år 2009 var ca 2 118 miljoner kronor2 (1 236 miljoner kr för kvinnor och 882 miljoner kr för män).

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?