To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Alkoholopinionen och verk… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Alkoholopinionen och verkligheten

Chapter in book
Authors David Karlsson
Sören Holmberg
Lennart Weibull
Published in Kapitel i Ulrika Andersson, Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson och Maria Oskarsson (red) (2017) Larmar och gör sig till Göteborgs universitet: SOM-institutet.
Pages 529-543
ISBN 978-91-89673-42-7
ISSN 0284-4788
Publisher SOM-institutet, Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2017
Published at School of Public Administration
Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Department of Political Science
Pages 529-543
Language sv
Links som.gu.se/digitalAssets/1649/164903...
https://gup.ub.gu.se/file/206937
Keywords alkohol, alkoholpolitik, alkoholopinion, Systembolaget, kunskap, erfarenhet, SOM-institutet
Subject categories Political Science, Public Administration Studies

Abstract

I kapitlet visas att stödet för Sveriges restriktiva alkoholpolitik är brett och att opinionsutvecklingen över tid går i än mer restriktiv riktning. Svenska folkets alkoholpolitiska åsikter har samband med vilka verklighetsuppfattningar man har om alkoholkonsumtionens konsekvenser. Ju mer pessimism beträffande alkoholens effekter och problemets omfattning i Sverige desto mer restriktiv är hållningen till alkoholpolitiska styrinstrument. Däremot tycks upplevelser av att närstående dricker för mycket – vilket 37 procent av svenska folket har – inte ha någon betydelse för åsikter om alkoholpolitik.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?