To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kulturarv och kampen om r… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kulturarv och kampen om resurser och inflytande: En studie av att genomföra en kulturfestival i Elfenbenskusten

Chapter in book
Authors Syna Ouattara
Published in In Hagberg, S. and Körling, G. (eds). Resurser och politik i Afrika: lokala perspektiv på globala processer
Pages 87-106
ISBN 978-91-982150-0-7
Publisher Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, YMER
Place of publication Ödeshög
Publication year 2014
Published at School of Global Studies, Social Anthropology
Pages 87-106
Language sv
Keywords Elfenbenskusten, Festival, Korhogo, Kulturarv, Resurser, Politik, Vägpirater
Subject categories Social Anthropology

Abstract

Sambandet mellan kulturarv, å ena sidan, och lokal och regional utveckling, å den andra, har under senare år tillmätts ökad betydelse världen över. Inte minst i Afrika har frågor om kulturarvets betydelse för utveckling fått stor uppmärksamhet, både inom forskning och i kultur- och utvecklingspolitiken. Frågor om hur kulturens och kulturaktiviteternas betydelse för samhällets olika sektorer och aktörer ska kunna mätas och värderas har också fått en framskjuten plats i den vetenskapliga diskussionen. Runtom i världen ökar intresset för att värna och tillvarata länders och regioners materiella och immateriella kulturarv. Gränsöverskridande dialoger mellan lokalsamhälle, politiker, myndigheter samt länder utgör viktiga inslag i forskning och utvecklingssatsningar. I detta kapitel avser jag beskriva och diskutera genomförandet av en internationell kulturfestival som ägde rum i Korhogo (Elfenbenskusten) från 24-25 november 2012: Festival des Arts Sacrés de Korhogo (FASKO). Jag vill särskilt lyfta fram de lokala invånarnas uppfattningar och deltagande i FASKO 2012 samt svårigheterna att genomföra festivalen. Kulturministeriet (Ministère de la Culture et de la Francophonie) var arrangör och jag arbetade där som festivalens ordförande. Bakgrunden var att det senaste decenniet av politisk och militär kris i Elfenbenskusten lett till en nedgång av kulturella resurser, särskilt i savannregionen i norra delen av landet. Denna kulturfestival syftade således till att synliggöra, tillvarata och re-vitalisera ett kulturarv i savannregionen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?