To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Våld i nära relationer oc… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Våld i nära relationer och hiv i Afrika söder om Sahara

Magazine article
Authors Dick Durevall
Annika Lindskog
Published in Ekonomisk Debatt
Issue 1
Pages 44-52
ISSN 0345-2646
Publication year 2014
Published at Gothenburg Centre for Globalization and Development (GCGD)
Department of Economics
Pages 44-52
Language sv
Links nationalekonomi.se/sites/default/fi...
Subject categories Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology, Economics

Abstract

Våld emot kvinnor förs ofta fram som en starkt bidragande faktor till hivepidemin i Afrika söder om Sahara. De empiriska beläggen är dock motstridiga. Dessutom har man i tidigare studier som regel inte undersökt vad som orsakar ett eventuellt statistiskt samband. Med data från åtta afrikanska länder visar vi på ett statistiskt samband mellan kvinnor som utsätts för våld i nära relationer och sannolikheten att de är hivpositiva. Vi visar också att sambandet inte är kausalt utan beror på att de våldsbenägna männen oftare är hivpositiva på grund av ett mer riskfyllt sexuellt beteende.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?