To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Lärande i musik - barn oc… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Lärande i musik - barn och lärare i tongivande samspel

Book
Authors Cecilia Wallerstedt
Pernilla Lagerlöf
Niklas Pramling
ISBN 9789140687630
Publisher Gleerups
Place of publication Malmö
Publication year 2014
Published at The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction, and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS)
Department of Education, Communication and Learning
Language sv
Keywords musik, musikpedagogik, yngre barns lärande, vygotskij, sociokulturellt perspektiv, kulturella redskap, musikundervisning
Subject categories Didactics, Learning, Music education

Abstract

Med den här boken vill författarna visa att musikundervisning ytterst handlar om att göra barn till aktiva medskapare i olika musikkulturer, både som lyssnare och utövare. För att åstadkomma detta behöver lärare som undervisar i musik, liksom lärare i andra konstnärliga ämnen, utveckla ett professionellt och gemensamt språk för att tala (och tänka) om sin praktik. Lärande i musik visar hur man kan förstå lärande och undervisning i musik utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Författarna tar upp centrala musikpedagogiska frågor såsom fritt skapande, improvisation och komposition och inte minst hur professionella medskapare i form av lärare kan stötta barns musikaliska lärande. Boken förenar empirisk forskning och teori och innehåller en mängd konkreta exempel från förskolan, grundskolan och fritidshemmet. Den tar upp flera principer för lärande och undervisning i estetiska ämnen, vilket gör att den även kan användas i kurser inom t ex. kultur, estetik och kommunikation.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?