To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Utbildning för hållbar ut… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Utbildning för hållbar utveckling – förmågor bortom läroplanen

Journal article
Authors Ingela Bursjöö
Published in Forskning om undervisning och lärande
Issue 12
Pages 61-77
ISSN 2001-6131
Publication year 2014
Published at Department of Physics (GU)
Pages 61-77
Language sv
Links www.forskul.se/ffiles/006D371A/FUL1...
Keywords utbildning för hållbar utveckling, kompetensutveckling, lärarutbildning, transformativ process, pluralistisk undervisningstradition.
Subject categories Educational Sciences

Abstract

I undervisning om hållbar utveckling i grundskolans senare år värderar lärare kompetenser som kritisk reflektion, kreativitet och kommunikativa förmågor, utöver kunskaper om viktiga centrala ämnesspecifika begrepp. Flera av de önskvärda förmågorna går dessutom bortom läroplanen. Denna studie visar att det är av avgörande vikt hur den enskilde läraren uppfattar ett begrepp som hållbar utveckling. Författaren menar att det till stor del avgör hur läraren hanterar undervisningsuppdraget för hållbar utveckling. Hon skriver även att resultaten tyder på att lärarna inte nöjer sig med att ge individen kunskaper om tillstånden i världen utan även vill ge förutsättningar för att känna engagemang och vilja att handla för att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?