To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kan kombinationen av bra … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kan kombinationen av bra arbetsklimat och lagom stort arbetsengagemang predicera arbetsåtergång?

Conference contribution
Authors Kristina Holmgren
Elin Ekbladh
Lotta Dellve
Gunnel Hensing
Published in AT-forums abstractsamling 2013, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Publication year 2013
Published at Institute of Medicine, School of Public Health and Community Medicine
Institute of Neuroscience and Physiology
Language sv
Links www.fsa.se/Min-profession/Kompetens...
Keywords Psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, sjukfrånvaro
Subject categories Occupational Therapy, Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Abstract

Bakgrund: Ett dåligt arbetsklimat och ett för högt arbetsengagemang har var för sig visat sig utgöra risk för ohälsa och sjukfrånvaro. Tidigare forskning har också visat att kombinationen av arbetsklimat och arbetsengagemang har en interaktiv effekt på arbetshälsan. Det är dockinte mycket beforskat om dessa faktorer inverkar på möjligheten till arbetsåtergång. Syftet med den här studien var att undersöka om arbetsklimat och arbetsengagemang var för sig och i kombination kan predicera en återgång till arbete. Metod: Studien var prospektiv och var baserad på en population av anställda kvinnor och män i åldern 19–64 år i Västra Götaland. Urvalet gjordes konsekutivt genom Försäkringskassans register över nyligen anmälda 14-dagars sjukfall. Totalt deltog 2 285 personer. Data samlades in mellan april och juni 2008 genom brevenkäter. Resultat: Bland kvinnor framkom att ett bra arbetsklimat och ett lagom högt arbetsengagemang var för sig signifikant ökade möjligheterna för att tidigt återgå till arbete. Kombination av ett bra arbetsklimat och ett lagom högt arbetsengagemang mer än fördubblade möjligheterna att återgå till arbetet. Däremot framkom att de olika arbetsfaktorerna och kombinationen av dem inte påverkade möjligheterna för en tidig arbetsåtergång hos män. Slutsats: Arbetsklimatet och arbetsenagemanget framkom som viktiga faktorer i relation till arbetsåtergång hos kvinnor. Med detta bör insatser för att förbättra arbetsklimat och arbetsengagemang anses som väsentliga för kvinnor. Studien gav dock ingen ny kunskap om påverkande faktorer för män. Återgång till arbete varierar mellan olika grupper och framtida forskning är nödvändig för att förstå denna process.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?