To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Musiken och jag : Rapport… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Musiken och jag : Rapport från forskningsprojektet "Musik i Människors Liv"

Book
Authors Thomas Bossius
Lars Lilliestam
ISBN 9789188316585
Publisher Bo Ejeby Förlag
Place of publication Göteborg
Publication year 2012
Published at Department of Cultural Sciences
Language sv
Keywords Musiksociologi, Musikpsykologi, Musikupplevelse
Subject categories Musicology

Abstract

Musiken och jag är resultatet av forskningsprojektet "Musik i männi­skors liv", ett projekt som riktar intresset mot vardagsanvändningen av musik och ställer frågor om musikens betydelser i framför allt vuxna människors vardag. Författarna, som båda är knutna till Göteborgs universitet, har intervjuat 42 människor i åldrarna 20-95 år och boende i Göteborg om vad de gör med musik och vad musik betyder för dem. Projektet är unikt och har bara några få internationella motsvarigheter. Teman som behandlas är musiklyssning, konsertbesök, spelande, sjungande och dansande, men också att läsa om musik, att köpa och samla musik, minnen till musik, starka musikupplevelser. Människornas egna berättelser står i centrum och analyseras med hjälp av moderna kultur- och samhällsteorier. Boken är en resa från sociologiska hårddata via analyser av musikaliska aktiviteter till resonemang om musik, hälsa och livsåskådning. Thomas Bossius är fil.dr och lektor i kulturstudier. Hans avhandling, Med framtiden i backspegeln. Black metal och transkulturen, handlar om ungdomar, musik och religion. Lars Lilliestam är professor i musikvetenskap och har tidigare gett ut bl.a. Svensk rock och Musikliv.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?