To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att bygga en stad. Vilka … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att bygga en stad. Vilka värden ligger bakom?

Book
Authors Gustav Lundkvist
Thomas Polesie
Asgeir B. Torfason
ISBN 978-91-7246-310-3
Publisher Bokförlaget BAS
Place of publication Göteborg
Publication year 2011
Published at Department of Business Administration, Accounting
Gothenburg Research Institute (GRI)
Language sv
Subject categories Business Administration

Abstract

Företag som bygger hus kan även äga hus. Sådana företag har varit viktiga för Göteborg. Ingvar Kjellberg Fastighets AB är ett av stadens familjeägda fastighetsbolag. I slutet av1960-talet köpte företaget fastigheter runt Kvilletorget på Hisingen i Göteborg. Syftet var en stadsförnyelse. Nu, 40 år efter ny och ombyggnaden, kan vi se hur det blev. Vi visar flera värden i den byggda miljön. Ekonomin kan ses som en av tre faktorer, där tyngd även läggs på hög kvalitet och skötsel av fastigheter tillsammans med en känsla för det sociala livet i, mellan och kring husen. I slutändan kan det ge företaget god ekonomi och nöjda hyresgäster. Vad kan vi lära av Kvillestaden? Vad tar vi med oss in i framtiden? Står denna del av staden kvar om 40 år? Hur ser den ut då?

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?