To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Alzheimers sjukdom och an… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar. 3e uppl.

Book
Authors J Marcusson
Kaj Blennow
Ingmar Skoog
Anders Wallin
ISBN 978-91-47-08482-1
Publisher Liber AB
Publication year 2011
Published at Institute of Neuroscience and Physiology, Department of Psychiatry and Neurochemistry
Language sv
Subject categories Psychiatry

Abstract

Denna tredje upplaga ger en övergripande bild av kunskapsläget samtidigt som boken i dag har det största djupet och bredden inom demensområdet på den svenska marknaden. Samtliga kapitel har omarbetats och texterna har utökats samtidigt som en ny layout och färgbilder ger boken ett helt nytt läsarvänligt format. Boken vänder sig till samtliga grundutbildningar som berör demenssjukdomarna men också till alla de yrkeskategorier som på olika sätt möter personer med kognitiva sjukdomar. Även drabbade patienter och deras närstående har visat sig ha stort intresse av en lärobok där aktuell kunskap om sjukdomarna och deras konsekvenser belyses.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?