To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att bygga en robust samar… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att bygga en robust samarbetskultur. Förebygga konflikter i arbetslivet

Book
Authors Thomas Jordan
Helén Carlson
Anette Olheim
ISBN 978-91-511-0155-2
Publisher Gleerups
Place of publication Malmö
Publication year 2019
Published at Department of Sociology and Work Science
Language sv
Keywords samarbete, samarbetskultur, konflikter, arbetslivet, förebygga, främja, arbetsmiljö
Subject categories Work Sciences, Applied Psychology

Abstract

Den här boken handlar om hur en sådan robust samarbetskultur kan byggas. Det rör sig om ett långsiktigt arbete snarare än snabba lösningar. Författarna till boken har i många år och på olika sätt – som forskare, konsulter, handledare, utbildare, medlare och chefer – varit engagerade i djupa och allvarliga konflikter som i de flesta fall borde hante­ rats på ett mycket tidigare stadium. Många gånger har en konfliktpotential omedvetet byggts in i organisationer, bland annat genom att chefer och medarbetare har varit illa rustade för samarbete, problemlösning och konflikthantering.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/english/research/publication/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fforskning%2Fpublikation%2F%3Fprint%3Dtrue%26publicationId%3D277212&publicationId=277212
Utskriftsdatum: 2019-10-16