To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Validitet och reliabilite… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Validitet och reliabilitet av frågeformuläret Inverkan på Delaktighet och Autonomi för äldre personer

Poster
Authors Isabelle Ottenvall Hammar
Christina Ekelund
Katarina Wilhelmson
Kajsa Eklund
Published in Posterpresentation AT-Forum Stockholmsmässan 24-25/4-2013
Publication year 2013
Published at Institute of Medicine, School of Public Health and Community Medicine
Institute of Neuroscience and Physiology
Language sv
Links www.fsa.se/Min-profession/Kompetens...
Subject categories Occupational Therapy, Gerontology, specializing in Medical and Health Sciences

Abstract

Bakgrund: Frågeformuläret Inverkan på Delaktighet och Autonomi (IPA) har konstruerats för att mäta en persons upplevda delaktighet och självbestämmande/beslutande autonomi. Eftersom validiteten och reliabiliteten av IPA är testade på personer under 75 års ålder, behövs ytterligare studier riktade mot äldre. Syfte: Att undersöka validiteten och reliabiliteten av frågeformuläret IPA för personer i åldern 70 år och äldre. Metod: Studien utfördes i två steg som figuren visar; först ett validitetstest av den svenska versionen av IPA och därefter ett test-retest reliabilitetstest av det reviderade frågeformuläret. I test-retesten användes Svenssons program, ett statistiskt program som är lämpligt vid analys av ordinaldata. Resultat: Deltagarna ansåg att frågorna var viktiga men omfattande. När de besvarade frågorna framkom att de fokuserade på enbart utförandet av aktiviteterna. Revideringen resulterade i 22 frågor om upplevd delaktighet och självbestämmande. Test-retesten visade att den procentuella överensstämmelsen varierade, 15 frågor hade hög reliabilitet (70 % eller över). Slutsatser: IPA-Ä är valit och reliabelt för den äldre populationen. IPA-Ä kan användas som ett utvärderingsinstrument för att säkerställa äldre personers rätt till självbestämmande och delaktighet. IPA-Ä rekommenderas som ett utvärderingsinstrument vid geriatrisk rehabilitering.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/english/research/publication/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fforskning%2Fpublikation%2F%3Fprint%3Dtrue%26publicationId%3D179202&publicationId=179202
Utskriftsdatum: 2020-08-13