To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Läs- och skrivfrämjande a… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Läs- och skrivfrämjande arbete i en interaktiv värld

Chapter in book
Authors Christina Löfving
Published in Interaktiva medier och lärandemiljöer
ISBN 9789140677976
Publisher Gleerups
Place of publication Malmö
Publication year 2014
Published at
Language sv
Keywords läsundervisning, skrivundervisning, interaktiva medier, IKT
Subject categories Didactics, Pedagogy

Abstract

I kapitlet beskriver hur jag som lärare arbetade med elevers läs- och skrivundervisning i årskurs 1-3 under tre år. Klassen vann pris för sitt arbete och jag föreläste i många olika sammanhang om vad som skedde i klassrummet. Detta kapitel är ett fönster till vårt klassrum.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?