To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Varför förbättras inte el… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser? En fördjupad nulägesanalys av en gymnasieskola. Ifous rapportserie 2020:1

Report
Authors Anette Jahnke
Åsa Hirsh
ISBN 978-91-985535-3-6
Publisher Ifous
Place of publication Stockholm
Publication year 2020
Published at Department of Education and Special Education
Language sv
Links www.ifous.se/ifous-fokuserar-varfor...
Keywords Skolresultat, förbättringsarbete, undervisning, verksamhetsteori, elevperspektiv, yrkesverksammas perspektiv
Subject categories Didactics, Pedagogy

Abstract

Varför går det inte bättre för eleverna i vår gymnasieskola – trots att vi deltagit i fortbildningar, blivit föremål för Samverkan för bästa skola, digitaliserat skolan, stärkt det kollegiala lärandet och arbetat med språkutvecklande arbetssätt? Dessa frågor ställde sig lärarna, skolledarna och kommunledningen och gav i uppdrag till Ifous, att i samarbete med forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh från Göteborgs universitet, genomföra en fördjupad nulägesanalys som utgångspunkt för skolans fortsatta utvecklingsarbete. Arbetet har utgått från verksamhetsteoretiska modeller för förändringsarbete och genomförts i samarbete med ett för detta ändamål skapat analysteam med lärare, skolledare och personal från elevhälsan. Analysteamet har kartlagt såväl aktuella problemområden som skolans utvecklingshistoria, och gett exempel på en önskvärd framtida verksamhet. Utöver detta har intervjuer genomförts med elever och med tidigare verksam personal på skolan och i kommunen. De yrkesverksammas upplevelser av aktuella problemområden, deras erfarenheter av tidigare insatser och deras vision av en önskad framtid, i kombination med elevernas upplevelser av sitt första år på gymnasiet, har givit en djupare förståelse för varför resultaten sjunker. Denna förståelse bildar underlag för att i rapporten ange övergripande utvecklingsområden som stöd för skolan och kommunens fortsatta utvecklingsarbete. I rapporten beskrivs också arbetssättet för att genomföra en fördjupad nulägesanalys.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?