To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Beskattning av trustinkom… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Beskattning av trustinkomster – några internationella utblickar

Journal article
Authors David Kleist
Published in Skattenytt
Volume 2018
Issue Akademisk årsskrift
Pages 36-68
ISSN 2000-9801
Publication year 2018
Published at Department of Law
Pages 36-68
Language sv
Links https://skattenytt.se/wp-content/up...
Keywords trust, settlor, trustee, beneficiary, mål nr 273-17, RÅ 2008 not. 94, HFD 2018 ref. 11, letter of wishes
Subject categories Financial law

Abstract

Trust-institutet, som har utvecklats i anglosaxisk rätt, är mycket flexibelt och används i en rad olika syften. Sverige saknar i stort sett lagregler om truster, och det finns inte heller någon skattelagstiftning som uttryckligen anger hur beskattningen ska gå till. Det innebär dock inte att man kommer undan rättsfrågor med koppling till truster. Även i Sverige kan man behöva ta ställning till de rättsliga – inte minst skatterättsliga – konsekvenserna av att tillgångar placerats i en trust. Att det förhåller sig på det sättet framgår bland annat av att svenska förvaltningsdomstolar i ett antal fall varit tvungna att avgöra hur inkomster med koppling till truster ska beskattas. Syftet med denna artikel är att bygga vidare på en tidigare artikel om beskattning av trustinkomster genom att, dels komplettera de skatterättsliga bedömningar som presenterades i artikeln med utgångspunkt i händelser som inträffat därefter, dels göra utblickar mot några andra stater som infört lagregler om beskattning av trustinkomster. I artikeln presenteras också några tankar om utgångspunkter för hur regler om beskattning av trustinkomster i Sverige skulle kunna utformas.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/english/research/publication/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fforskning%2Fpublikation%2F%3FlanguageId%3D100000%26print%3Dtrue%26feedbackForm%3Dtrue%26returnAddress%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gu.se%252Fforskning%252Fpublikation%252F%253FpublicationId%253D280113%26recipientName%3DWebbredaktion%26encodedEmail%3DaW5mb0BndS5zZQ%26publicationId%3D280113&feedbackForm=true&returnAddress=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fforskning%2Fpublikation%2F%3FpublicationId%3D280113&recipientName=Webbredaktion&encodedEmail=aW5mb0BndS5zZQ&publicationId=280113
Utskriftsdatum: 2020-03-30