To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Konflikthantering i arbet… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Konflikthantering i arbetslivet - förstå, hantera, förebygg

Textbook
Authors Thomas Jordan
ISBN 978-91-40-68835-4
Publisher Gleerups
Place of publication Lund
Publication year 2014
Published at Department of Sociology and Work Science
Language sv
Keywords konflikter, konflikthantering, konfliktlösning, kommunikation, arbetsplats, arbetslivet
Subject categories Psychology, Applied Psychology

Abstract

Vi berörs av konflikter på olika områden i livet, inte minst på våra arbetsplatser. Konflikter som hanteras på ett dåligt sätt kan leda till frustration, försämrad kvalitet och effektivitet, negativt klimat och i värsta fall hälsoproblem. Men konflikter är inte bara pro- blem. De är också en resurs att ta tillvara. Konflikter visar att människor vill ändra på något. Därför kan en konstruktiv hantering av konflikter leda till att verksamheten och organisationen utvecklas, att rollfördelningen blir tydligare och att den ömsesidiga förståelsen och tilliten ökar. Den här boken ger redskap för att förstå konflikter, kunna sortera i dem och se vilka möjligheter som finns att hantera dem konstruktivt. Författaren behandlar teman som konfliktkunskap, självinsikt, ansatser för problemlösande kommunikation, strategier och redskap för konflikthantering samt strategier för att bygga en robust samarbetskultur.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?