To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Värna demokratin mot våld… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Utvärdering av projekt som beviljat bidrag år 2015 av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Report
Authors Jennie Sivenbring
Publisher Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Place of publication Stockholm
Publication year 2016
Published at Department of Education, Communication and Learning
Language sv
Links https://www.mucf.se/sites/default/f...
Keywords Våldsbejakande extremism, ungdom, civilsamhälle, projekt, utvärdering.
Subject categories Youth research, Learning, Public Administration Studies

Abstract

I rapporten utvärderas projekt som år 2015 beviljats bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor med syfte att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Projekten utvärderas med utgångspunkt i innehåll och estimerade resultat. Utvärderingen visar att projekt som beviljas bidrag under flera år i högre utsträckning fokuserar på kunskapsspridning och preventivt arbete på flera nivåer, medan nystartade projekt i huvudsak fokuserar på att kartlägga behovet av prevention i det lokala civilsamhället. Projekten är i huvudsak fokuserade på att motverka religiöst motiverat våld.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/english/research/publication/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fforskning%2Fpublikation%2F%3FfeedbackForm%3Dtrue%26returnAddress%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gu.se%252Fforskning%252Fpublikation%252F%253Fprint%253Dtrue%2526publicationId%253D252305%26recipientName%3DWebbredaktion%26encodedEmail%3DaW5mb0BndS5zZQ%26print%3Dtrue%26publicationId%3D252305&feedbackForm=true&returnAddress=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fforskning%2Fpublikation%2F%3Fprint%3Dtrue%26publicationId%3D252305&recipientName=Webbredaktion&encodedEmail=aW5mb0BndS5zZQ&publicationId=252305
Utskriftsdatum: 2019-12-05