To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att utveckla utbildningsp… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Att utveckla utbildningspraktiker. Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer

Edited book
Authors Ingrid Henning Loeb
Lill Langelotz
Karin Rönnerman
ISBN 978-91-44-13212-9
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Education, Communication and Learning
Department of Education and Special Education
Language sv
Links https://www.studentlitteratur.se/?c...
Keywords utbildningspraktiker, teorin om praktikarkitekturer, förändring, praktiknära forskning
Subject categories Pedagogical Work, Educational Sciences

Abstract

Hur villkoras ungdomars och vuxnas lärande i olika utbildningssammanhang? Vilka olika omständigheter och förhållanden inverkar på det som sker i pedagogisk verksamhet. Hur möjliggörs och begränsas pedagogisk utveckling? Sådana frågor hör hemma i praktiknära forskning. Samtliga texter i denna bok utgår från en specifik inriktning i sådan forskning - teorin om praktikarkitekturer. Denna teoribildning hjälper oss att analysera och förstå utbildningspraktiker som en del av större språkliga-kulturella. sociala - politiska och materiella- ekonomiska sammanhang. På så vis förklaras också vad som framstår som möjligt och rimligt att göra i en given situation: vad som sker i detta klassrum, varför förändringsinitiativ går i en viss inriktning, eller varför vissa grupper av individer tenderar att exkluderas i ett visst utbildningssammanhang.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?