To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Avancerad Elektrisk Mätte… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Avancerad Elektrisk Mätteknik

Textbook
Authors Lars Bengtsson
ISBN 91-634-1752-9
Publisher Liber Utbildning
Place of publication Stockholm
Publication year 1996
Published at
Language sv
Keywords Mätteknik, mätsystem, Fouriertransform, superheterodynteknik, vikning, läckage, AD-omvandling, signalbehandling, korrelation, lock in-tekn ik, pulsreflektion, GPIB
Subject categories Accelerator Physics and Instrumentation, Engineering physics, Chemical process equipment, Electronic measurement and instrumentation

Abstract

Boken är avsedd för fortsättnigskurser i elektrisk mätteknik på högskolenivå. Den lämpar sig också väl som kompletteringslitteratur för kurser i signalbehandling. Innehållet är framför allt koncentrerat till analog och digital frekvensanalys, brusreducerande mätmetoder och AD/DA-omvandlingsmetoder. Ett kapitel tar upp signalbehandling och sambanden mellan analys i tid och rum. Fouriertransformen och faltningsintegralen gås igenom i detalj. Boken avslutas dels med ett kapitel om snabba förlopp i transmissionsledningar, dels med ett kapitel om GPIB-bussen. I appendix finns även en beskrivning av RS-232-kommunikation.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?