To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Agrar småindustri i Västr… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Agrar småindustri i Västra Götaland. översikt och prioritering av landsbygdens små industrier.

Other
Authors Bosse Lagerqvist
Bergman
Hansen
Hellman
Widmark
Åkerberg
Publisher Västarvet Forsviks Industriminnen
Place of publication Forsvik
Publication year 2006
Published at Department of Conservation
Language sv
Keywords bebyggelsehistoria, landsbygdsindustri, kulturhistoriskt värde
Subject categories History of technology and industry, Cultural Studies

Abstract

En översikt av småindustriella verksamheter i Västra Götaland, med koppling till de areella näringarna - antingen som första förädlingsinstans eller som serviceanläggning. Typiska objekt är kvarna, sågar, smedjor och mekaniska verksatäder. Genomgången omfattar flera hundra objekt som redovisas landskapsvis (Västergötland, Bohuslän och Dalsland) och i en prioritetsordning utgående från en värdering:

- prioritet 1, objekt med tydliga historiska egenskaper och ett befintligt starkt lokalt engagemang

- prioritet 2, objekt med antingen tydliga historiska egenskaper eller med starkt lokalt engagemang

- prioritet 3, objekt som ej bedöms prioriterade.

Utgångspunkten för att kunna sortera in objekten i tre prioritetsordningar baseras därför på ett resonemang kring begreppet ”kulturhistoriskt värde” – sedan lång tid en väsentlig del av kulturvårdande verksamhet. Projektets syn på begreppet är att det måste bli operativt i en mening som inkorporerar såväl den antikvariska sakkunskapen som de berörda medborgarnas engagemang.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?