To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Resultatdialog 2015… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Resultatdialog 2015

Report
Authors Pia Williams
Sonja Sheridan
Ingrid Pramling Samuelsson
ISBN 978-91-7307-305-9
Publisher Vetenskapsrådets rapportserie
Place of publication Vetenskapsrådet: Stockholm
Publication year 2015
Published at Department of Education, Communication and Learning
Language sv
Keywords gruppstorlek, förskola, barn, förskollärare, lärande, villkor
Subject categories Other Social Sciences, Educational Sciences

Abstract

• Gruppstorlek i förskolan bör ses i ljuset av samverkande faktorer: arbetslagets utbildning och kompetens, personaltäthet, barngruppssammansättning och fysiska utrymmen. • Barngruppsstorlek är relaterat till interaktionen mellan faktorerna och samspelet mellan dem skapar olika villkor för förskollärare att arbeta professionellt, liksom för barns möjligheter att lära enligt intentionerna i läroplanen. • Antal barn i gruppen har betydelse för förskollärares val och bortval av målområden och arbetssätt. Ökar antalet barn i gruppen som helhet, får även de mindre grupperingarna ett större antal barn, vilket försvårar arbetet med läroplanen. • Den fysiska miljön är en nyckelfaktor då den utgör ramen för vad som är möjligt att planera och genomföra i form av innehåll och aktiviteter. Förskolans rum ska vara avpassade för antalet barn och ge möjligheter både att dela upp och att samla hela gruppen. • Färre barn i grupperna möjliggör högre grad av kommunikation, medan större grupper uppfattas stimulera kreativitet. • Oberoende av gruppstorlek, betonar förskollärare vikten av att utveckla barns sociala förmågor och självkänsla. Kognitiva färdigheter som kritiskt tänkande och en observerande attityd ges mindre uppmärksamhet. • Utifrån ett professionellt perspektiv på förskolans utveckling och kvalitet är det av vikt att systematiskt studera och kartlägga: - barngruppernas organisering i form av storbarns-, åldersblandade och åldersspecifika grupper, - betydelsen av barns ålder, relaterat till innehåll och aktivitet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?