To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Spasticitet i övre extrem… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Spasticitet i övre extremitet under det första året efter stroke: del av SALGOT- studien.

Poster
Authors Arve Opheim
Anna Danielsson
Margit Alt Murphy
Katharina S Sunnerhagen
Published in Sjukgymnastikdagarna. Oktober 2013, Göteborg.
Publication year 2013
Published at Institute of Neuroscience and Physiology, Department of Clinical Neuroscience and Rehabilitation
Language sv
Keywords Stroke, spasticitet, joint range of motion, pain, sensorimotor function
Subject categories Physiotherapy, Neurology

Abstract

BAKGRUND/SYFTE Syftet med studien var att beskriva förekomst av spasticitet, sensomotorisk funktion, smärta och rörelseomfång (ROM) i övre extremitet under första året efter stroke. METODER Konsekutivt inkluderades 117 patienter från Göteborgsområdet, med förstagångs stroke och nedsatt arm och handfunktion tre dagar efter insjuknade. Patienterna bedömdes vid sex tillfällen under det första året: 3, 10 dagar, 4 veckor, 3, 6 och 12 månader efter stroke. Spasticitet i övre extremitet bedömdes med Modifierad Ashworth Skala (MAS), sensomotorisk funktion, smärta vid passiv rörelse och ROM med Fugl-Meyer skala (FMA), Subgruppsanalyser genomfördes. RESULTAT/DISKUSSION Förekomst av spasticitet vid dag 3 var 25% och vid ett år 46%.. Graden av spasticitet ökade över tid bland de som visade spasticitet vid tidigare mättillfällen.Sensomotorisk funktion bedömt med FMA förbättrades fram till 3 månader efter stroke på gruppnivå, men inte därefter. Förekomst av smärta under studieperioden ökade från 20% till 45%. Minskat ROM bedömdes hos 40% vid dag 3 och vecka 4, och ökade till 55% vid 3, 6, 12 månader efter stroke. De med spasticitet hade signifikant lägre poäng på FMA, och högre poäng smärta. KONKLUSSION Spasticitet i övre extremitet är vanligt efter stroke och kan vara associerat med sämre sensomotorisks funktion och ökad smärta. I tillägg till funktionell träning, indikerar denna studie att smärta och spasticitet bör beaktas (behandlas) hos patienter med förstagångsstroke. Smärta och nedsatt rörelseomfång är viktiga aspekter att beakta hos personer med spasticitet efter Denna studie indikerar att smärta och spasticitet bör behandlas (beaktas) i tillägg till funktionell träning.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?