To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Syftet är alltid att få s… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Syftet är alltid att få spinn

Report
Authors Marie Grusell
Lars Nord
ISBN Demokratiinstitutet 851 70 Sundsvall
Publisher Demokratiinstitutet 851 70 Sundsvall
Place of publication Sundsvall
Publication year 2009
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Language sv
Keywords Politik, politisk kommunikation, EU-valet, professionalisering,strategiska kommunikation
Subject categories Other Social Sciences not elsewhere specified

Abstract

I början av sommaren 2009 var valtemperaturen högre än någonsin tidigare under en svensk kampanj inför ett Europaparlamentsval. Förväntningarna om det stora genombrottet för svensk Europadebatt märktes bland politiker och debattörer, i mediebevakning och på bloggar. Vissa gladdes över att debatten bytt fokus från ja eller nej till EU till att handla mer om politiska förslag, prioriteringar och idéer för Europasamarbetet. Andra uppmuntrades av det ökade intresset från partier, medier och medborgare. Samtidigt är Europaparlamentsvalens tyngd i Sverige fortfarande långt ifrån riksdagsvalens. De betraktas fortfarande som second-order elections med helt andra egenskaper och förutsättningar än valen till riksdagen, vilket märks tydligt i hur många svenska medborgare som utnyttjar sin rösträtt vid de olika valtillfällena. I denna rapport analyserar Marie Grusell och Lars Nord de svenska partiernas strategiska kommunikation under denna valkampanj. Som författarna skriver innebar valkampanjen både nya förutsättningar och business as usual för partierna, men samtidigt ”tyder mycket på att partierna planerade denna valrörelse mer noggrant än tidigare”. Rapporten är en del av ett internationellt forskningsprojekt om EUvalet som bland annat studerar professionaliseringen av valkampanjer ur ett jämförande perspektiv. Ur nationell synvinkel pekar resultaten på att flera svenska partier blir alltmer professionella i sin strategiska kommunikation. Men det är först när utvecklingen i Sverige kan jämföras med den i andra länder, med andra politiska system och medielandskap, som de nationella särdragens betydelse för partiernas kampanjarbete verkligen kommer upp till ytan. I den meningen är denna rapport ett viktigt och unikt bidrag till forskningen och debatten om de svenska partiernas kampanjarbete.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?