To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Det nordiska funktionalis… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form








 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address




Det nordiska funktionalistiska angreppssättet och obehörig vinst – Dieselfallet

Journal article
Authors Claes Martinson
Published in Juridisk Tidskrift
Volume 2019-2020
Issue 1
Pages 148-170
ISSN 1100-7761
Publication year 2019
Published at Department of Law
Pages 148-170
Language sv
Subject categories Private law

Abstract

Den nordiska rättskulturella tanketraditionen förefaller omfatta ett speciellt angreppssätt till rättsliga frågor. Angreppssättet är problemorienterat. Den ”reella” intressemotsättningen är utgångspunkten. Det innebär exempelvis att vi hanterar konkreta problem som förbrukande av fellevererat generiskt gods utifrån den typiska intressemotsättningen och som en fråga om riskfördelning. Frågan skulle kunnat hanteras med rättsfiguren obehörig vinst, men en hantering med en sådan utgångspunkt står i kontrast till det nordiska angreppssättet. För att förstå denna kontrast finns det anledning att undersöka vad vi nordiska jurister gör rent konkret när vi ställs inför ett konkret problem. En sådan analys belyser samtidigt något av vad som behövs för att hantera obehörig vinst i nutidens internationaliserade civilrätt, där detta begrepp spelar en av rollerna.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/english/research/publication/?feedbackForm=true&returnAddress=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fenglish%2Fresearch%2Fpublication%2F%3Fprint%3Dtrue%26languageId%3D100001%26disableRedirect%3Dtrue%26returnUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gu.se%252Fforskning%252Fpublikation%252F%253FsiteMap%253Dtrue%2526print%253Dtrue%2526publicationId%253D284364%26siteMap%3Dtrue%26publicationId%3D284364&recipientName=Webmaster&encodedEmail=cGV0ZXIuc3VuZGJlcmdAZ3Uuc2U&languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fforskning%2Fpublikation%2F%3FsiteMap%3Dtrue%26print%3Dtrue%26publicationId%3D284364&publicationId=284364
Utskriftsdatum: 2020-07-05