To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Exemplet könsinkongruens… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Exemplet könsinkongruens

Chapter in book
Authors Linda Weichselbraun
Published in Vetenskapligt medborgarskap / Linda Soneryd, Göran Sundqvist (red.)
Pages 155-163
ISBN 9789144117249
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Sociology and Work Science
Pages 155-163
Language sv
Links https://www.studentlitteratur.se/#9...
Keywords science and technology studies, STS, samproduktion, medikalisering, sexologi, könsinkongruens, transsexualism, DSM
Subject categories Social Sciences Interdisciplinary, Sociology, Technology and social change

Abstract

Dagens kunskapssamhälle präglas av en dubbelhet. Mer specialiserad kunskap skapar skillnader mellan experter och icke-experter, och den ökade specialiseringen har uppmärksammats som ett demokratiproblem med risk för expertstyre och teknokrati. Samtidigt är allt fler medborgare högutbildade, och dagens digitaliserade samhälle gör det lättare för fler att delta i både kunskapsproduktion och spridning av kunskap. Antologin "Vetenskapligt medborgarskap" illustrerar genom empiriska fall vilken roll medborgare kan få i relation till expertkunskaper som ofta är vetenskapligt grundade. I delkapitlet "Exemplet könsinkongruens" görs en historisk exposé över hur könsinkongruens i en västerländsk kontext uppfattats, medikaliserats och behandlats. Exemplet illustrerar hur medborgare samspelat med teknik och vetenskap för att möjliggöra kroppar och identiteter som kräver teknovetenskaplig intervention, attr mobilisering och organisering kan påverka hur och för vem sådana interventioner tillgängliggörs, samt hur medborgare kan både understödja och utmana experters inflytande över individens biologiska, psykiska och sociala livsvillkor.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?