Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Find our researchers

Choose a subject and find our researchers and their publications.

Law (excluding Law and Society)

Part of the research area Law

Latest publications

SOCIALRÄTT UNDER OMVANDLING – om solidaritetens och välfärdsstatens gränser
Thomas Erhag, Pernilla Leviner, Anna-Sara Lind
Stockholm, Liber, Edited book 2018
Edited book

Judicial Cooperation in Civil Matters – Coming of Age?
Eva Storskrubb, Anna Wallerman
The Routledge Handbook of Justice and Home Affairs Research, ed Ariadna Ripoll Servent and Florian Trauner, Routledge, Chapter in book 2018
Chapter in book

Referring Court Influence in the Preliminary Ruling Procedure: The Swedish Example
Anna Wallerman
The Court of Justice of the European Union: Multidisciplinary Perspective, ed Johan Lindholm and Mattias Derlén, Oxford, Hart Publishing, Chapter in book 2018
Chapter in book

Socialrätt under omvandling - om solidaritet och välfärdsstatens gränser
Thomas Erhag, Pernilla Leviner, Anna-Sara Lind (red.)
Edited book 2018
Edited book

Likvärdighet genom särskilt stöd
David Ryffé
Scheutz, S. (red). (2017). En likvärdig skola för alla, Uppsala, Iustus, Chapter in book 2017
Chapter in book

Berättaren och paradigmet - exemplet Niklas Bruun
Mikael Hansson
Niklas Bruun i Sverige - en vänbok, Uppsala, Iustus Förlag, Chapter in book 2017
Chapter in book

Kemikalieskatt i Sverige? Till vilket eller vilka ändamål?
Pernilla Rendahl
Tjernberg, M., Rendahl, P. och Wenander, H. (Red.) (2017). Festskrift till Christina Moëll. Juristförlaget i Lund Festskrift till Christina Moëll, Lund , Juristförlaget i Lund , Chapter in book 2017
Chapter in book

Ett likvärdigt fri- och rättighetsskydd i skolan?: Om elevers yttrandefrihet och skydd mot kroppsliga ingrepp
Anna Gustafsson, Victoria Enkvist
En likvärdig skola för alla, Uppsala, Iustus förlag, Chapter in book 2017
Chapter in book

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn: En systematisk litteraturöversikt och utvärdering av ekonomiska, samhälleliga och etiska aspekter.
Martin Bergström, Marianne Cederblad, Christian Munthe, Bo Vinnerljung, Ingegerd Wirtberg
Stockholm, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Book 2017
Book

Page Manager: Webmaster|Last update: 8/24/2013
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?