Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Find our researchers

Choose a subject and find our researchers and their publications.

Religious Studies

Part of the research area Philosophy, Ethics and Religion

Latest publications

Du är vad du älskar! Ett samtal med James K.A. Smith
Andreas Nordlander
NOD: Forum för tro, kultur och samhälle, Other 2017
Other

Resebyråerna
Klas Grinell
Röster om hajj, Göteborg, Institutet för språk och folkminnen i samverkan med Göteborgs universitet och Världskulturmuseet, Chapter in book 2017
Chapter in book

Platsens lager Om rekonstruktioner och mångtydighet i Skaga
Eva Löfgren
Tidens tecken. Var du är, är vad du är? Kurkiala, Mikael (red.), Skellefteå, Artos Academic, Chapter in book 2017
Chapter in book

Page Manager: Webmaster|Last update: 8/24/2013
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?