To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 4/19/2017 1:56 PM

Tell a friend about this page
Print version

Margareta Jernås - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Margareta Jernås

Educational developer

Margareta Jernås
Educational developer
margareta.jernas@gu.se
+46 31 786 5925
0766-185925

Postal Address: Box 300, 40530 Göteborg
Visiting Address: Västra Hamngatan 25 , 41117 Göteborg


PIL Pedagogical Development & Interactive Learning (More Information)
Box 300
405 30 Göteborg
www.pil.gu.se
pil@gu.se
Visiting Address: Västra Hamngatan 25 , 411 17 Göteborg

About Margareta Jernås

Arbetar med
Jag arbetar som pedagogisk utvecklare på PIL-enheten där jag är kursansvarig lärare på Handledning i forskarutbildning (HPE201), Breddad lärarkompetens: Handledning av uppsatser och examensarbeten (HPE304), Litteraturstudier i högskolepedagogik (HPE401), Erfarenhetsbaserade fördjupningsstudier i högskolepedagogik (HPE402) samt lärare på kursen Handledning i forskarutbildning, engelsk nätvariant (HPE201) och handledare på Högskolepedagogik 3, svensk campusvariant (HPE103).

Bakgrund
Jag har arbetat på Göteborgs universitet i 25 år; på nuvarande arbetsplatsen PIL-enheten i 3 år och 22 år på Sahlgrenska akademin. Under åren på Sahlgrenska akademin disputerade jag, innehade 3-årig position som postdoc (med kortare vistelse i Kanada), blev docent 2013 och arbetade som forskare med många nationella och internationella samarbeten (56 peer review artiklar, h-index 29). Tjänstgjorde som lektor på Institutionen för Biomedicin och deltog även i Erasmus lärarutbyten i Portugal, Österrike och Irland. Medverkat i fler än 30 nationella och internationella vetenskapliga konferenser som föredragshållare eller med poster och haft fler än 50 peer reviewer uppdrag. Vidare var jag betygsnämndsledamot, genomfört ledarskapsutbildningar, varit redaktionsmedlem i fyra tidskrifter, medlem i nätverken ”Nätverk IT-pedagogik SA” samt Biomedicinska institutionens representant i ”Nätverket för pedagogisk utveckling”.
Jag har undervisat vid Göteborgs universitet sedan 1989 och varit kursansvarig, lärare och handledare på en rad olika kurser på grund- och avancerad nivå. Utformat och ansvarat för forskarutbildningskurser, anordnat användarmöten mellan GU och Chalmers, handlett ett 30-tal kandidat- magister- och masterstudenter, handlett flera pedagogiska projektarbeten inför ansökan om docentur samt varit bihandledare för 6 doktorander. Vid ett flertal tillfällen, mellan 2000-2017 varit inbjuden föreläsare till patientföreningar och företag.
Började arbeta på PIL-enheten 2012 och haft varierande uppdrag med omfattning upptill 30% tjänstgöring, och sedan 2017 anställd på 100%. Deltar i ”Nätverket för aktivt lärande och ALC” och har varit ledamot i Enhetsrådet 2015-2018 och i PIL-enhetens redaktionskommitté.

Pågående utvecklingsarbeten och uppdrag
Ledamot i utskottet för forskarutbildningen
Involverad i utformandet och genomförandet av en introduktionskurs i högskolepedagogik för Konstnärliga fakulteten.
Involverad i utformandet av den 6-åriga läkarutbildningen, GU.
Genomfört en enkätundersökning för undervisande kollegor på lärosätet, vilka deltagit i PIL-enhetens högskolepedagogiska kursverksamhet under perioden 2008-2018. Enkäten har besvarats av 761 kursdeltagare och ett utkast av rapporten har presenterats för Utbildningsnämnden. Färdigställande av rapporten är pågående.
Deltar i Swednets nationella kurs "Att arbeta strategiskt med högskolepedagogisk utveckling ” med projektet: "Ten years after… efter genomförd högskolepedagogisk utbildning betonas vikten av kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte”.

Latest publications

Introduktionskurs i högskolepedagogik - med kursplanen som strukturerande redskap i mötet mellan didaktik och pedagogik
Sylvi Vigmo, Margareta Jernås
Det akademiska lärarskapet, NU2018, 9-11 Okt. Västerås, Conference contribution 2018
Conference contribution

Normalised immune expression in remission of paediatric ITP
Margareta Jernås, Frida Strömberg Celind, Intawat Nookaew, Karin Mellgren, Hans Wadenvik et al.
Thrombosis and Haemostasis, Journal article 2016
Journal article

Altered cytokine levels in pediatric ITP.
Margareta Jernås, Yu Hou, Frida Strömberg Celind, Linlin Shao, Qian Wang et al.
Platelets, Journal article 2015
Journal article

MS risk genes are transcriptionally regulated in CSF leukocytes at relapse
Margareta Jernås, Clas Malmeström, Markus Axelsson, Caroline Olsson, Intawat Nookaew et al.
Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England), Journal article 2013
Journal article

The impact of rituximab therapy in multiple sclerosis on cerebrospinal fluid cell gene expression
Margareta Jernås, Clas Malmeström, Intawat Nookaew, Hans Wadenvik, Bob Olsson et al.
Multiple Sclerosis Journal: 29th Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis / 18th Annual Conference of Rehabilitation in MS, Conference contribution 2013
Conference contribution

Serum levels of LIGHT in MS
Clas Malmeström, Alan Gillett, Margareta Jernås, Mohsen Khademi, Markus Axelsson et al.
Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England), Journal article 2013
Journal article

Showing 1 - 10 of 59

2018

Introduktionskurs i högskolepedagogik - med kursplanen som strukturerande redskap i mötet mellan didaktik och pedagogik
Sylvi Vigmo, Margareta Jernås
Det akademiska lärarskapet, NU2018, 9-11 Okt. Västerås, Conference contribution 2018
Conference contribution

2016

Normalised immune expression in remission of paediatric ITP
Margareta Jernås, Frida Strömberg Celind, Intawat Nookaew, Karin Mellgren, Hans Wadenvik et al.
Thrombosis and Haemostasis, Journal article 2016
Journal article

2015

Altered cytokine levels in pediatric ITP.
Margareta Jernås, Yu Hou, Frida Strömberg Celind, Linlin Shao, Qian Wang et al.
Platelets, Journal article 2015
Journal article

2013

MS risk genes are transcriptionally regulated in CSF leukocytes at relapse
Margareta Jernås, Clas Malmeström, Markus Axelsson, Caroline Olsson, Intawat Nookaew et al.
Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England), Journal article 2013
Journal article

The impact of rituximab therapy in multiple sclerosis on cerebrospinal fluid cell gene expression
Margareta Jernås, Clas Malmeström, Intawat Nookaew, Hans Wadenvik, Bob Olsson et al.
Multiple Sclerosis Journal: 29th Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis / 18th Annual Conference of Rehabilitation in MS, Conference contribution 2013
Conference contribution

Serum levels of LIGHT in MS
Clas Malmeström, Alan Gillett, Margareta Jernås, Mohsen Khademi, Markus Axelsson et al.
Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England), Journal article 2013
Journal article

Showing 1 - 10 of 59

Page Manager: Webmaster|Last update: 4/19/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?