To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 6/3/2015 3:24 PM

Tell a friend about this page
Print version

Exchange agreement for master's students - About the University, University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Göteborgs utbildningsjättar fördjupar samarbetet

Maria Wedel och Mette SandhofLedningen för Chalmers och Göteborgs universitet vill ytterligare stimulera lärmiljön för sina studenter. Genom ett nytt samarbetsavtal kan nu masterstudenter på Göteborgs universitet läsa kurser på Chalmers och vice versa.

Chalmers vicerektor Maria Knutson Wedel och universitetets vicerektor Mette Sandoff ser flera fördelar med det tvärvetenskapliga samarbetet.

– Vänta, jag ska bara ta fram mitt kontor, säger Maria Knutson Wedel och fiskar upp sin bärbara dator ur jobbväskan.

Hon stämmer av skickade dokument gällande utbildningsavtalet med sin motsvarighet på Göteborgs universitet, vicerektor Mette Sandoff. Redan för tre år sedan när de båda var nya på sina poster, diskuterade de hur studenterna kunde ”flöda” mellan lärosätena, utan att det behövde kosta någonting.

– Det är inte dyrare att ha en Chalmersstudent i lektionssalen än att ha en universitetsstudent, säger Mette Sandoff. Dessutom har vi redan stor erfarenhet av samläsning på de integrerade institutionerna, där studenter från båda lärosätena läser kurserna tillsammans – även om de då kommer från samma ämnesområde.

Ingår i examen

Det handlar om att använda de två stora universitetens ämnesbredd och ge studenter möjlighet att inte bara läsa inom sitt fackområde, utan krydda med en kurs som sedan kan ge en ytterligare konkurrensfördel på arbetsmarknaden.

Genom samarbetet får masterprogramstudenter, inom ramen för den valbara kursmomentdelen, tillgång till kurser på det andra lärosätet, kurser som de annars inte kan läsa då de inte erbjuds som fristående. Den valda kursen ingår sedan i examen som inte riskerar att bli försenad.

– Nu har studenterna möjlighet att välja bort en Chalmerskurs och i stället ta en kurs på Göteborgs universitet och vice versa. Studenterna kan både bredda sin utbildning och tillgodoräkna kursen, säger Maria Knutson Wedel.

Till exempel kan en Chalmersstudent som läser industriell ekonomi under sin masterutbildning lägga till en ekonomikurs på Handelshögskolan för att få ytterligare ett perspektiv.

Och för universitetsstudenten blir Chalmers utbud tillgängligt, Chalmers erbjuder inte fristående kurser såsom universitetet, och därtill blir Chalmers sätt att arbeta med sina företagskontakter en värdefull input, enligt Mette Sandoff.

Flera vinnare

Det är inte bara studenterna som vinner på utbytet, enligt vicerektorerna.

– Vi tror att hela lärmiljön blir mer stimulerande av att det blir en breddning, både för lärare och studenter, att det blir en större dynamik, säger Mette Sandoff.

Det handlar också om samhällets framtida behov, att det inte räcker att vara ämneskunnig inom ett område, utan att det behövs en bredd. Det finns en samhällsnytta i att studenter har arbetat med andra studenter med andra ingångsvinklar, enligt Maria Knutson Wedel.

– Att man också tänker i team. Flera av våra studenter kommer kanske att jobba i samma team längre fram, ute på arbetsmarknaden, säger hon.

– Det kan vara en tekniker, en ekonom, en HR-specialist eller en samhällsvetare, som längre fram kommer att sitta i samma ledningsgrupp, eller att de kommer att träffa dessa roller i framtiden, säger hon.

En långsiktig satsning

I april öppnade ansökan till höstens masterkurser.

Totalt har 20 studenter möjlighet att läsa. Något som kan uppfattas som ett tillfälligt test, som riktar sig till en begränsad skara.

Men satsningen är definitivt här för att stanna, enligt vicerektorerna. Det låga antalet utbildningsplatser handlar om att lärosätena vill börja i liten skala för att kunna hantera eventuella praktiska problem och säkerställa att det finns en balans i intresset från de båda lärosätenas studenter.

– Vi behöver stämma av med intresset, så att det inte blir en sned balans i hur många som söker sig till Chalmers jämfört med hur många som söker sig till Göteborgs universitet, säger Mette Sandoff.

– Vi vill inte blanda in ekonomi, utan det här ska handla om ett ömsesidigt flöde. Om det blir storskaligt och en sned fördelning, då blir det kostnader, säger Maria Knutson Wedel.

– Men tanken är att vi ska skala upp det om det finns intresse från såväl kursansvariga som studenter och inte oförutsägbara praktiska problem kommer i dagen med att låta studenter flöda på det här sättet, säger Mette Sandoff.

Flera pågående samarbeten

Platsen för intervjun är Göteborgs miljövetenskapliga centrum, ett av flera resultat av samarbetet mellan Göteborgs universitet och Chalmers. Även inom IT, matematik, pedagogisk utveckling, bioteknik, entreprenörskap, logistik och marint och maritimt finns väl förankrade samarbeten, enligt vicerektorerna.

Och just utbyte mellan lärosätena är något som de vill uppmärksamma, men också underlätta för de som aktivt arbetar med just de frågorna. 

– Det här blir ett sätt att berömma det arbete som finns, betona att det är viktigt men också sända en signal att vi, från ledningshåll, vill hjälpa att lösa de eventuella hinder som finns för ett sådant samarbete, säger Mette Sandoff.

 

Text: Ellen Andersson

 


 

För dig som är masterstudent – så här fungerar kursutbytet (Studentportalen)

 

 

Page Manager: Webmaster|Last update: 6/3/2015
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?