Conflict Management in Varying Educational Practices

Course
PDG111
Bachelor’s level
15 credits (ECTS)
Study pace
50%
Time
Afternoon
Location
Göteborg
Language
Swedish
Duration
-
Part of semester
Quarter 1 to 4

About

This course is taught in Swedish and open to exchange students with sufficient knowledge in Swedish or another Scandinavian language (Danish or Norwegian)

I sociala relationer är konflikter vanligt. Konflikter behövs för att
underlätta utveckling, lärande och förändring, men det finns även risk
för eskalation och destruktiva konflikter. Varje pedagogisk praktik får
därmed ett uppdrag att förstå och hantera konflikter som uppstår i
verksamheten. Vill du lära dig hur du kan upptäcka, kartlägga och
hantera din egen pedagogiska praktik avseende detta?
 
Kursen
syftar till att öka kunskap och medvetenhet om konflikter och
konflikthantering. Konflikters olika uttryck och orsak behandlas utifrån
grundläggande konflikt- och konflikthanteringsteorier. Förutom
konflikter under uppsegling, uppmärksammas eskalerande konflikter som
kan medföra hot och våld. Att lära sig kartlägga och analysera
konflikter är centralt och tar en väsentlig plats i kursen. Dessutom
behandlas olika konflikthanteringsmodeller och hur dessa kan användas
både teoretiskt och praktiskt. Tillämpning och problematisering av
konflikthantering i professionen övas och gestaltas och juridiska
aspekter lyfts. Kursen ger möjligheter till reflektion av egna upplevda
konfliktsituationer och olika pedagogiska förhållningssätts betydelse
för hantering av dem.

This course is open to

This course is open to exchange students with sufficient knowledge in Swedish or another Scandinavian language (Danish or Norwegian).

Requirements

Application

Do you want to apply for exchange studies at the University of Gothenburg?

Read more on the page Apply for exchange studies