Skip to main content
Breadcrumb

Work project - Planning, implementing and assessing a work project

Course
PEDG78
Bachelor’s level
15 credits (ECTS)

About

I kursen behandlas projekt som verksamhetsform och hur det planeras,
genomförs och utvärderas. Kompetens- och verksamhetsutvecklingsprojekt i
arbetslivet relateras till såväl ett mångfalds- som ett
jämlikhetsperspektiv och till ledarens roll i detta sammanhang. En
introduktion av vetenskapliga problemställningar och
forskningsprocessens olika moment ingår, som t.ex. informationssökning,
datainsamling, enklare analyser och rapportskrivning. Ett viktigt moment
i kursen är att studenterna genomför och rapporterar ett
verksamhetsrelaterat projektarbete med relevans för
arbetslivspedagogiska frågor (t.ex. kompetensutveckling, förändring,
organisationsutveckling, verksamhetskultur, arbetsplatslärande)

Prerequisites and selection

Requirements