Skip to main content
Bild
Photo: Illustration: Cecilia Lundgren
Breadcrumb

Science, Environments and Technologies for Pre-School Teachers

Course
LÖFÖ61
Bachelor’s level
7,5 credits (ECTS)

About

Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av barns lärande inom områdena natur, miljö och teknik i ett förskoledidaktiskt perspektiv. Fokus i kursen ligger på pedagogiska strategier och interaktion mellan vuxna och barn, i undervisnings- och vardagssituationer samt i lek och tematiskt arbete. Syftet är att utveckla barns lärande i och om sin omgivning.

Exempel på innehåll som vi tar upp i kursen är:

  • kunskap om hur konkreta objekt, situationer och händelseförlopp i omgivningen kan uppmärksammas och urskiljas.
  • hur konkreta fenomen och företeelser kan relateras till generella, abstrakta naturvetenskapliga förklaringsmodeller inom kemi, fysik och biologi samt tekniska lösningar.
  • samband och konsekvenser emellan den omgivande naturen, människa, miljö och teknik knutna till begreppet hållbar utveckling.

Prerequisites and selection

Requirements

General entrance requirements