Skip to main content
Breadcrumb

Pharmacology, Medicinal Chemistry and Biology of Disease 3

Course
FLS533
Bachelor’s level
9 credits (ECTS)

Prerequisites and selection

Requirements

Godkända kurser och moment om 75 hp från apotekarprogrammet termin 1-4 eller motsvarande, därav grundläggande kemi och cellbiologi motsvarande termin 1 och 2 samt Grundläggande biostatistik (MED415). I övrigt genomgångna kurser termin 3-5 till och med kursen Tillämpad apoteksfarmaci (FAS521).