Skip to main content
Breadcrumb

Perspectives of Gender on Education and Instruction

Course
PDG103
Bachelor’s level
15 credits (ECTS)

About

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att uteckla insikter om
genusteoretiska grunder och perspektiv och hur dessa kan användas för
att förstå och påverka olika pedagogiska sammanhang. Frågor som berörs
är hur genus, likväl som andra sociala relationer, påverkar processer
och villkor inom skilda pedagogiska praktiker. Hur relationer mellan
individ, utbildning och samhälle skapas är ett centralt tema, liksom
temat om hur samspel mellan genus och olika sociala kategorier såsom
klass, etnicitet och sexualitet kan förstås.Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att uteckla insikter om
genusteoretiska grunder och perspektiv och hur dessa kan användas för
att förstå och påverka olika pedagogiska sammanhang. Frågor som berörs
är hur genus, likväl som andra sociala relationer, påverkar processer
och villkor inom skilda pedagogiska praktiker. Hur relationer mellan
individ, utbildning och samhälle skapas är ett centralt tema, liksom
temat om hur samspel mellan genus och olika sociala kategorier såsom
klass, etnicitet och sexualitet kan förstås.

Prerequisites and selection

Requirements

General entrance requirements