Skip to main content
Breadcrumb

Pedagogical leadership

Course
PEDG06
Bachelor’s level
15 credits (ECTS)

About

Kursen behandlar teoretiska perspektiv på ledarskap i förhållande till såväl pedagogiska system som processer samt till individers och gruppers bildningsgångar. Särskilt studeras hinder och möjligheter för vuxnas lärande när det gäller arbetets utformning, kompetensutvecklingsinsatser, organisationsutveckling samt hur dessa kan planeras och stödjas. Kursen betonar ett kritiskt betraktelsesätt på företeelser som exempelvis lärande organisation, human resource development, kvalitetssäkring och livslångt lärande

Prerequisites and selection

Requirements