Breadcrumb

Materiality in theory and practice in the Mycenaean core area

Course
AN2065
Master’s level
15 credits (ECTS)

Prerequisites and selection

Requirements

För tillträde till kursen krävs godkända studier som motsvarar kandidatexamen (180hp), med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (90hp), alternativt Fil. Kand. examen (120p) med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (60p), (enligt kursplaner gällande till och med 2007-06-30).