Skip to main content
Breadcrumb

Equal Treatment - Conflict management - Bullying

Course
PDG011
Bachelor’s level
15 credits (ECTS)

About

Likabehandlingsbegreppet innefattar alla gruppers lika värde och
individens möjlighet att göra sin röst hörd. I kursen analyseras och
problematiseras de tre huvudområdena likabehandling, konflikthantering
och mobbning ur olika teoretiska perspektiv och utifrån olika teoretiska
förklaringsmodeller. Dessutom ingår en genomgång av lagstiftning,
styrdokument och internationella överenskommelser i relation till
respektive område.

Prerequisites and selection

Requirements

General entrance requirements