University of Gothenburg
Image
Photo: Shuttersnap

National patterns of Consumption

Inom ramen för temat nationella konsumtionsmönster driver CFK forskning som tar sin utgångspunkt i de övergripande mönstren i konsumtionen. All forskning vid CFK handlar om konsumtionsmönster i någon mening, men det som är specifikt för detta tema är den analytiska nivån. Här är det de stora dragen, fågelperspektivet, som står i centrum för att ge en generell bild av konsumtionen.