University of Gothenburg
Breadcrumb

Våldsbejakande extremism: Radikalisering och den offentliga sektorns motåtgärder 7,5 hp (FH1180)

Kursen, som är framtagen på uppdrag av Polismyndigheten, syftar till att bidra till ökad kunskap om radikaliseringsprocesser och samhällets förmåga och verktyg att hantera dessa.

 I kursen hanteras frågor om hur, var och varför individer radikaliseras, hur radikaliseringsprocesser skiljer sig mellan olika miljöer och diskuterar kritiska perspektiv på forskning om radikalisering. I kursen undersöks också samhällets förmågor och åtgärder i förhållande till radikaliserade individer och grupper, med särskilt fokus på riskbedömning och samverkan, och diskuterar hur dessa utformas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Kursen erbjuder lärande som kan tillämpas vid såväl planering som genomförande av konkreta insatser av Polismyndigheten och andra offentliga organisationer.

Frågor om kursen ställs till Robin Andersson Malmros, robin.andersson@gu.se