University of Gothenburg
Breadcrumb

Möt Johan Jakobsson

Johan Jakobsson undervisar i internationellt företagande och ledarskap och organisation. Hans målsättning är att skapa ett prestigelöst klimat i klassrummet så att det kan bli en bra dialog där alla kan lära av varandra.

Vad undervisar du i?
– Jag har en bredd i min undervisning. På kandidatnivå undervisar jag i internationellt företagande, ledarskap och organisation samt lite på Personalvetarprogrammet. På masternivå är undervisningen lite spetsigare och ofta i relation till multinationella bolag. Det kan handla om exempelvis dotterbolagsutveckling, kunskapsflöden, relationer mellan huvudkontor och dotterbolag eller hantering av relationer till externa partners.

Vad utmärker dina föreläsningar?
– Vikten av att kunna relatera relativt abstrakta begrepp och teoretiseringar till praktiska exempel och därigenom försöka hjälpa studenter i deras lärande.

Hur vill du vara som lärare?
– Jag vill vara läraren som skapar ett klimat i klassrummet där det inte finns prestige och där dialogen katalyseras. Studenter sitter på enormt mycket erfarenheter och lärdomar som andra inklusive jag själv kan lära mycket av. Här kan mitt jobb även vara att facilitera kopplingen mellan teori och dessa erfarenheter.

Vilket är ditt forskningsområde?
– Internationellt företagande med fokus på multinationella bolag och därigenom även dotterbolag.

Varför blev du intresserad av just det forskningsområdet?
– Redan under mina kandidat- och masterstudier när jag var på plats i dotterbolag i Bangalore och Dubai blev jag varse om den komplexa situation som ett dotterbolag måste adressera där det finns en kravställning från ett huvudkontor eller andra viktiga interna enheter med påverkansmöjlighet i andra kontinenter samtidigt som det finns olika lokala lagliga och normativa krav som skall mötas i omkringliggande länder.

Hur kommer det sig att du valde företagsekonomi?
– Ovanstående superintressanta situationer och sammanhang adresseras inte i andra discipliner på samma sätt.

När är ditt jobb som lärare roligast?
– När dialogen skapar ett engagemang och en utökad nyfikenhet för att förstå mer, ur allas perspektiv.

 

Johan Jakobsson
Johan Jakobsson i en av Handelshögskolans korridorer
Photo: Malin Tengblad